Hem Entreprenad Larm & Övervakning VVS Ignucell Om Oss Kontakt

Drain

Ignucell Drains specialutvecklade konstruktion gör den till det bästa alternativet för de flesta typer av arbeten där man vill uppnå såväl en bra isolering som effektiv dränering.

Ett exempel är isolering av källare.


Ignucell Drains konstruktion gör att fukten trycks ut från väggen. Den är kapillärbrytande och diffusionsöppen vilket ger en snabb uttorkning och minskar riskerna för fuktproblem.


Genom Ignucell Drains Interlock system behålls isoleringen alltid torr närmast konstruktionen.

På så sätt skapas ett energibesparande och behagligt inomhusklimat även under

mark och källarlukten försvinner.

Grunder

Terasser

Grunder2.png

Terasser.png

- Hög tryckhållfasthet

- Diffussionsöppen ger effektivare

  isolering och dränering

 

Dränering och isolering av grunder

ställer höga krav på dräneringsskivan:
Hållfasthet, höga isolervärden, effektiv dränering

och livslängd.Ignucell Drain är också den mest miljövänliga lösningen

– utan att kompromissa på någon punkt.

- Bäst dräneringsförmåga, låg vikt

- Bäst isolering mot frost och köld

Terrasskonstruktioner ställer höga krav på att vatten och fukt försvinner, liksom på god isolering.

Låg vikt gör att underliggande konstruktion inte

kräver extra förstärkning och därför är Ignucell Drain bästa lösningen.
Ignucell Drain går att beställa med miljövänligt

och giftfritt flamskydd.

Under platta på mark

Idrottsanläggningar

Under-platta-paa-mark.png Idrottsanl.png

- Lång livslängd utan minskning

  i effektivitet

- Kapillärbrytande för snabb uttorkning

  nedåt minskar risk för fukt och

  ger kortare byggtid

 

God isolering, effektiv uttorkning nedåt och hög hållfasthet gör Ignucell Drain till det bästa

alternativet även i konstruktioner direkt mot mark.
Lång livslängd genom hög kvalitet innebär

också många år utan problem.

- Hög dräneringsförmåga,

  hållfasthet och stabilitet

- Effektiv tjälisolering förlänger säsongen

 

Idrottsytor ställer stora krav på effektiv dränering utan avkall på hållfasthet, stabilitet och isolerförmåga i konstruktionen. Ignucell Drain används på idrottsanläggningar av olika karaktär;

exempelvis fotbollsplaner och golfgreener.

Material:

Expanderade polystyren, coatade till falsade skivor.

Bindemedlet är vattenbaserad miljövänligt enligt Basta-registret

Format:

1200*600, 1200*2400 (andra format efter förfrågan)

Tjocklek:

70,100,150  (andra tjocklekar efter förfrågan)

Typgodkännande:

0397 (SWEDCERT) och SP rapport F302789-05 S

 

ID 60

ID 80

ID 100

ID 150

ID 200

Värmekonduktivitet λD, W/m °C

0,037

0,036

0,035

0,035

0,033

Ånggenomsläpplighet, m2/s

6-15x10-6

6-15x10-6

6-15x10-6

6-15x10-6

6-15x10-6

Kapillär stighöjd, mm
SP metod 01-44-77

< 15 mm

< 15 mm

< 15 mm

< 15 mm

< 15 mm

Porvolym

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

Dräneringskapacitet
Nominell l/min, m2

1800

1800

1800

1800

1800

Vertikaldränering l/min,m
Tryckgradient: 1,0 mm Vp
T= 100 mm, Okomp.

180

180

180

180

180

Vertikaldränering l/min,m
Tryckgradient:1,0 mmVp
T=100 mm, 5% komp

130

130

130

130

130

Låglutande dränering l/min,m
Takterrass Lutn 1:100
Tryckgrad.: 0,01 mmVp
T= 100 mm Okomp.

10

10

10

10

10

Låglutande dränering l/min, m
Takterrass Lutn 1:100
Tryckgrad.: 0,01 mmVP
T= 100 mm Kompr.: 5%

8

8

8

7

 7

Tryckhållfasthet

 

 

 

 

 

Korttidsbelastning, kPa
10% kompression
SS-EN-ISO 844

60

80

100

150

200

Långtidsbelastning 50 år

 

 

 

 

 

20 kPa

3%*

3%*

3%*

3%*

3%*

Kontakt

http://www.brsvahn.se/Bilder/grafik/1px.gif

Älvvägen 267
957 95 Hedenäset

Johan:

Tel: 070-343 88 34

email: johan@brsvahn.se

Erik:

Tel: 070-647 54 69

email: erik@brsvahn.se

Lasse:

Tel: 070-356 93 83

email: lasse@brsvahn.se

Sök

Skriv in det du vill söka efter här