Hem Entreprenad Larm & Övervakning VVS Ignucell Om Oss Kontakt

Isobag

EFFEKTIVARE, ENKLARE OCH LÄTTARE

DRÄNERING RUNT RÖR OCH GRUNDKONSTRUKTIONER.

Ignucell Isobag är ett bättre alternativ till traditionell fyllning och isolering med singel

och grövre stenmaterial. Snabbare, effektivare och betydligt mer lättarbetad genom att

den är formbar och kan byggas i flera skikt. Isobag används med fördel i de flesta

konstruktioner för dränering och isolering i mark för vattenledningar, avlopp,

dräneringsrör, runt husgrunder och i stenkistor.

Allt material i Isobag är miljövänligt och utvecklat för användning under

lång tid med bibehållen effektivitet.

 

Ignucell Isobag består av en fibermatta och små kulor av EPS (expanderad polystyren).

Fibermattan håller samman kulorna och förhindrar att jord och annat sätter igen dräneringen.

I en effektiv konstruktion med Isobag används olika fyllnadsvolymer.

 

En bag med mindre fyllnadsvolym läggs i botten under dräneringsröret och formas efter

såväl röret som marken i schaktet. En bag med högre volym läggs ovanpå för att skapa

minst 150 mm dränering och isolering på och vid sidorna av röret. Önskas ännu bättre

isolering och dränering läggs flera Isobag på varandra. Maxdjup 3 meter.

Ignucell Isobag finns med olika fyllnadsvolymer. i storleken 1200x600mm.

RENOVERING AV KRYPGRUND TILL EN TORR OCH VARMARE GRUND

Ignucell Isobag kan med fördel användas för att isolera en krypgrund

och på så sätt höja temperaturen och minska den relativa fuktigheten

(RH) under golvbjälklaget och göra grunden till en torr och varmare grund.

En höjning av temperaturen minskar fuktigheten.

Isobag läggs direkt mot marken i krypgrunden som ger både isolering och dränering.

RANDISOLERING

Ignucell Isobag är det lättaste, enklaste och mest effektiva sättet att

tjälisolera sin grund för hög isoler- och dräneringskapacitet.

Oavsett om det gäller enbart hörnen eller hela grunden.

AVSKÄRANDE DRÄNERING

STENKISTA FÖR DRÄNERING

En effektiv dränering av tomtmark är lika viktig

som dräneringen närmast ett hus.

Isobag gör dräneringen enklare,

effektivare och med längre hållbarhet.

I en stenkista, konstruerad där det inte finns

tillräcklig avrinning, fungerar Isobag som ett

enklare, lättare och effektivare alternativ

till vanligt fyllnadsmaterial.

UTFYLLNAD MOT MUR

Med mark direkt mot en mur är det viktigt att avlasta marktrycket

samt dränera bort vatten. Isobag är lätt att arbeta med,

har hög tryckhållfasthet och ger effektiv dränering.

Kontakt

http://www.brsvahn.se/Bilder/grafik/1px.gif

Älvvägen 267
957 95 Hedenäset

Johan:

Tel: 070-343 88 34

email: johan@brsvahn.se

Erik:

Tel: 070-647 54 69

email: erik@brsvahn.se

Lasse:

Tel: 070-356 93 83

email: lasse@brsvahn.se

Sök

Skriv in det du vill söka efter här